The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - תריס | זוכת הפרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2018

תערוכות עבר

יערה אורן, חדר הבת, 2016, שמן על בד

תריס | זוכת הפרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2018

יערה אורן

אוצרת: נוגה דוידסון

20 באוקטובר — 15 בדצמבר, 2018