The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - סיור וירטואלי בתערוכותיהן של יערה אורן זוכת פרס ע”ש אסנת מוזס לשנת 2018, טל ירושלמי, מירה חרמוני ומריה סלאח מחמיד

סיורים וירטואלים 3D

סיור וירטואלי בתערוכותיהן של יערה אורן זוכת פרס ע”ש אסנת מוזס לשנת 2018, טל ירושלמי, מירה חרמוני ומריה סלאח מחמיד