The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - ציפורה ועליזה

מן העתונות

ציפורה ועליזה

גיא רז

כתבה מאת גיא רז בכתב העת לצילום “עולם הצילום”

אודות שתי צלמות ישראליות.

האחת, עליזה אורבך, אשר רד אצר את תערוכתה בבית האמנים.

 

עולם הצילום
01.01.1970