The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - על ציוריה של טליה ישראלי ועל הסדרה “אחד ההרים”

מן העתונות

על ציוריה של טליה ישראלי ועל הסדרה “אחד ההרים”

יאיר גרבוז

יאיר גרבוז כותב על ציוריה של טליה ישראלי ועל הסדרה “אחד ההרים”

פורסם במגזין ערב רב בתאריך 18.12.20

ערב רב
18.12.2020