The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - ממטיר דימויים כבתים- מאמר מקטלוג התערוכה פתח לי שער

מן העתונות

ממטיר דימויים כבתים- מאמר מקטלוג התערוכה פתח לי שער

מלאכי סגן-כהן

מלאכי סגן-כהן כתב על “פתח לי שער”, תערוכתו של פיטר יעקב מלץ
זוכה הפרס לאמנות חזותית ע”ש מירון סימה לשנת 2017.

המאמר הקטלוגי התפרסם ברב ערב ב3.5.17

ערב רב
03.05.2017