The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - מהמופשט אל הפיגורטיבי, על תערוכתה של יערה אורן במגזין “נשים”

מן העתונות

מהמופשט אל הפיגורטיבי, על תערוכתה של יערה אורן במגזין “נשים”

של תערוכתה של יערה אורן | תריס.

פורסם במגזין “נשים” בתאריך 30.11.18

נשים
30.11.2018