The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - טריטוריות פרומות, על עבודתה של אמירה זיאן, במוסף דיוקן

מן העתונות

טריטוריות פרומות, על עבודתה של אמירה זיאן, במוסף דיוקן

עינת קאפח

ראיון עם אמירה זיאן, המציגה בתערוכה “טטריטוריות פרומות”.

פורסמה במקור ראשון בתאריך 27.7.2108 | עינת קאפח

מקור ראשון
27.07.2018