The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - לחישות | תערוכה בסדרת נדבך 19

תערוכות עבר

רננה לאוב, מראה הצבה בתערוכה. צילום: ולד אפשטיין

לחישות | תערוכה בסדרת נדבך 19

רננה לאוב

אוצרת: מאיה ישראל

2 בינואר — 27 בפברואר, 2016