The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - תחת השמש הקופחת | תערוכה בסדרת נדבך 22

תערוכות עבר

ליטל מור, נקודה לנקודה, 2017, הזרקת דיו

תחת השמש הקופחת | תערוכה בסדרת נדבך 22

ליטל מור

אוצר: מארק יאשאייב

29 באוגוסט, 2020 — 13 במרץ, 2021