The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - צל ברושים

תערוכות עבר

יעל רשף, ללא שם, 2015, איזולירבנד ועיפרון על קרטון אפור

צל ברושים

יעל רשף

אוצרת: תמר ברגר

2 בינואר — 27 בפברואר, 2016