The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - פרויקט מסלול 2: אורזים הולכים

תערוכות עבר

מרגו גראן, מתוך המיצב פרויקט מסלול 2: אורזים הולכים, 2012, מראה הצבה בתערוכה. צילום שלמה סרי

פרויקט מסלול 2: אורזים הולכים

מרגו גראן

אוצרת: סורנה שניידר

21 בינואר — 10 במרץ, 2012