The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - פני ירושלים

תערוכות עבר

רבקה (ריטה) גולדברג, יצחק איש הסחוג בשוק מחנה יהודה, 2009, שמן על בד

פני ירושלים

אוצר: עמוס רבין

10 ביוני — 10 ביולי, 2010