The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - נקמה ורודה | תערוכה בסדרת נדבך 19

תערוכות עבר

ענבל מנדס-פלור, דפני, 2014, טכניקה מעורבת על עץ. צילום: אייל פישר

נקמה ורודה | תערוכה בסדרת נדבך 19

ענבל מנדס-פלור

אוצר: אלי שמיר ודורית רינגרט

20 בדצמבר, 2014 — 14 בפברואר, 2015