The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - מערומים

תערוכות עבר

ינון אביאור, מראה הצבה בתערוכה. צילום: ינון אביאור

מערומים

ינון אביאור

אוצר: בר ירושלמי

18 בדצמבר, 2021 — 26 בפברואר, 2022