The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - מבעד למשקפת שבורה

תערוכות עבר

מתיה אורן, פינוקיו, 2014, שמן על בד

מבעד למשקפת שבורה

אוצרת: ישראל מאיה

25 בפברואר — 22 באפריל, 2017