The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - לְעִתִּים כְּאַבְּסְטְרַקְט מִצְטַיֵּר גּוֹרָל

תערוכות עבר

מיה בלוך, מראה הצבה בתערוכה. צילום: אלעד שריג

לְעִתִּים כְּאַבְּסְטְרַקְט מִצְטַיֵּר גּוֹרָל

מיה בלוך

אוצרת: דרורית גור אריה

9 בדצמבר, 2023 — 17 בפברואר, 2024