The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - אלדר פרבר | זוכה הפרס ע"ש מירון סימה לשנת 2011

תערוכות עבר

אלדר פרבר, יער 1, 2007, שמן על בד

אלדר פרבר | זוכה הפרס ע"ש מירון סימה לשנת 2011

אלדר פרבר

19 במרץ — 7 במאי, 2011