The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - זה לא שחור לבן | תערוכה בסדרת נדבך 17

תערוכות עבר

עביר עטאללה, ללא כותרת, 2011, הדפסת צבע

זה לא שחור לבן | תערוכה בסדרת נדבך 17

עביר עטאללה

אוצרת: פסי גירש

17 במרץ — 12 במאי, 2012