The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - דיוקן חלקי: פרגמנטציה של זהות

תערוכות עבר

מראה הצבה בתערוכה. צילום: שלמה סרי

דיוקן חלקי: פרגמנטציה של זהות

תערוכה קבוצתית

אוצרת: סמדר שפי

18 בנובמבר, 2017 — 27 בינואר, 2018

אמנים משתתפים
  • אסף שחם
  • גרשוני ארם
  • ירון לפיד
  • מיכל היימן