The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - אני, לודרית | תערוכה בסדרת נדבך 21

תערוכות עבר

דבורה כהן, מראה הצבה בתערוכה. צילום: שלמה סרי

אני, לודרית | תערוכה בסדרת נדבך 21

דבורה כהן

אוצר: יוחאי אברהמי

22 בדצמבר, 2018 — 9 במרץ, 2019