The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - עלמה יצחקי | זוכת הפרס לציור ע”ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2012

קטלוגים

עלמה יצחקי | זוכת הפרס לציור ע”ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2012

עלמה יצחקי

אוצר: פיוטר שמוגליאקוב
שנת הוצאה: 2012
מחיר: 50 ₪