The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - עשרת הגלריות לאמנות עכשווית הטובות ביותר

מן העתונות

עשרת הגלריות לאמנות עכשווית הטובות ביותר

בית האמנים ירושלים נמנה בין עשרת הגלריות הטובות ביותר בישראל

Culture Trip פרסמה את הרשימה בדצמבר 2016

Culture Trip
12.01.2016