The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - מרב דביש בן משה: כשהגוף והנפש משקפים דיסטופיה לאומית

מן העתונות

מרב דביש בן משה: כשהגוף והנפש משקפים דיסטופיה לאומית

נעמה ריבה

על תערוכתה של מרב דביש בן משה | אטרופיה קלה בחלל התת-עכבישי

הארץ
15.04.2024