The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - כתבה על התערוכות של עליזה אורבך, מתיה אורן וחנה פרימק

מן העתונות

כתבה על התערוכות של עליזה אורבך, מתיה אורן וחנה פרימק

פורסם בעיתון גרוסלם פוסט ב- 10.3.2017

הכתבה פורסמה בעקבות התערוכות:

עליזה אורבך | מאבן לים – צילומים 2015-1970

מתיה אורן | מבעד למשקפת שבורה

חנה פרימק | העיר העכשווית, עיר דמיונית היא

ג׳רוסלם פוסט
10.03.2017