The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - כתבה על התערוכה של עינת עריף-גלנטי: ביניים

מן העתונות

כתבה על התערוכה של עינת עריף-גלנטי: ביניים

סיגל גליל

“רוקמת החלומות בחוטי תחרה של מציאות”

 

מגפון
26.07.2013