The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - ים עמרני מציג ריאליזם מאגי בבית האמנים בירושלים

מן העתונות

ים עמרני מציג ריאליזם מאגי בבית האמנים בירושלים

חגית פלג רותם

ראיון עם ים עמרני, זוכה הפרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2023, במגזין פורטפוליו

פורטפוליו
17.11.2023