The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - הבדלה, או: איך מצלמים רוח? ביקורתו של יאיר ברק על תערוכתה של נגה גרינברג, ערב רב 28.4.19

מן העתונות

הבדלה, או: איך מצלמים רוח? ביקורתו של יאיר ברק על תערוכתה של נגה גרינברג, ערב רב 28.4.19

יאיר ברק

ביקורת על תערוכתה של נגה גרינברג | עד שיאסף החול

פורסם במגזין “ערב רב” בתאריך 28.4.19

כתב: יאיר ברק

ערב רב
28.04.2019