The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - זוכה הפרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2017

תערוכות עבר

יונתן צופי, כוכב שמח, 2015, אבקת גרפיט על נייר

זוכה הפרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2017

יונתן צופי

אוצרת: אירית הדר

16 בספטמבר — 11 בנובמבר, 2017