The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - 25 סימנים | זוכת הפרס לאמנות חזותית ע"ש מירון סימה לשנת 2021

תערוכות עבר

רננה אלדור, מראה הצבה בתערוכה. צילום אלעד שריג

25 סימנים | זוכת הפרס לאמנות חזותית ע"ש מירון סימה לשנת 2021

רננה אלדור

אוצרת: הדס מאור

18 בדצמבר, 2021 — 26 בפברואר, 2022