The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - קצוות פרומים

תערוכות עבר

שלמה אלפנדרי, מראה הצבה בתערוכה. צילום: בית האמנים ירושלים

קצוות פרומים

שלמה אלפנדרי

אוצר: אילן ויזגן

9 בדצמבר, 2023 — 17 בפברואר, 2024