The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - צילומים

תערוכות עבר

איל גזיאל, מלכות אסתר, 2003, הדפס צבע

צילומים

איל גזיאל

אוצרת: יפעת קלאורה והדס אבטליון ז'קונט

23 באוקטובר — 13 בדצמבר, 2014