The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - פתח לי שער | זוכה הפרס לאמנות חזותית ע"ש מירון סימה לשנת 2017

תערוכות עבר

פתח לי שער | זוכה הפרס לאמנות חזותית ע"ש מירון סימה לשנת 2017

פיטר יעקב מלץ

אוצרת: טלי בן-נון

29 באפריל, 2017 — 1 בינואר, 1970