The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - ערוּת לילה | זוכת הפרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2022

תערוכות עבר

רחל רבינוביץ, שרף, 2022, עפרונות ואקריליק על נייר

ערוּת לילה | זוכת הפרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2022

רחל רבינוביץ’

אוצרת: סאלי הפטל נוה

10 בספטמבר — 12 בנובמבר, 2022