The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - מלח הארץ – צילומים

תערוכות עבר

אלישבע שקד, מתוך סדרת מלח הארץ, 2014, פילם שחור-לבן במצלמה אנלוגית

מלח הארץ – צילומים

אלישבע שקד

אוצר: אייל פרי

20 בדצמבר, 2014 — 14 בפברואר, 2015