The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - מאניה, ורה ופולה

תערוכות עבר

בן לם, ללא כותרת (מתוך ביתם של פולה ודוד בן גוריון), 2014, הדפסה בהזרקת דיו

מאניה, ורה ופולה

בן לם

אוצרת: צופיה דקל-כספי

2 בינואר — 27 בפברואר, 2016