The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - מִנְשָׁךְ | תערוכה בסדרת נדבך 24

תערוכות עבר

עינב צייכנר, מראה הצבה בתערוכה. צילום: אפרת בורג

מִנְשָׁךְ | תערוכה בסדרת נדבך 24

עינב צייכנר

אוצרת: מאשה יוזפפולסקי

9 בדצמבר, 2023 — 17 בפברואר, 2024