The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - לנוכח הטבע / ציור נוף

תערוכות עבר

נעמי שרייבמן, מתוך: לנוכח הטבע (פרט)

לנוכח הטבע / ציור נוף

אוצר: ימימה ארגז

24 בדצמבר, 2005 — 22 בינואר, 2006