The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - כלים שלובים

תערוכות עבר

אברהם אופק, ללא כותרת, שנות ה-80, חריטה מכאנית וצבע שמן על צלחת פורצלן

כלים שלובים

אברהם אופק

אוצר: ברטוֹש רון

16 בספטמבר — 11 בנובמבר, 2017