The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - חברים חדשים 2008

תערוכות עבר

שלמה סרי, עתיד ורוד, 2007, הדפסת צבע בהזרקת דיו

חברים חדשים 2008

תערוכה קבוצתית

אוצר: אזולאי שי, לאובר מרסלו

11 בספטמבר — 25 באוקטובר, 2008