The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - בסלון | זוכת הפרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2012

תערוכות עבר

עלמה יצחקי, שחמט, 2011, שמן על בד

בסלון | זוכת הפרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2012

עלמה יצחקי

אוצר: פיוטר שמוגליאקוב

25 באוקטובר — 8 בדצמבר, 2012