The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - זוכת הפרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2009

תערוכות עבר

נטעלי שלוסר, מעבורת החתול, 2009, שמן על בד

זוכת הפרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2009

נטעלי שלוסר

24 באוקטובר — 5 בדצמבר, 2009