The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - זוכת הפרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2013

תערוכות עבר

אלהם רוקני, לילות ירוקים 15, 2013, טכניקה מעורבת על נייר

זוכת הפרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2013

אלהם רוקני

אוצרת: הילה כהן-שניידרמן

17 באוקטובר — 7 בדצמבר, 2013