The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - זוכת הפרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2015

תערוכות עבר

פרל שניידר, זקן וזקנה, 2015, שמן על בד

זוכת הפרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2015

פרל שניידר

אוצר: מנחם גולדנברג

31 באוקטובר — 26 בדצמבר, 2015