The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - זוכה הפרס לאמנות חזותית ע"ש מירון סימה לשנת 2013

תערוכות עבר

פלג דישון, מראה הצבה בתערוכה. צילום: שלמה סרי

זוכה הפרס לאמנות חזותית ע"ש מירון סימה לשנת 2013

פלג דישון

אוצרת: עדנה מושנזון

23 בפברואר — 20 באפריל, 2013