The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - זוכה הפרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2023

תערוכות עבר

ים עמרני, red, 2022, פחם, דבק פולימרי ואקריליק על בד

זוכה הפרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2023

ים עמרני

אוצר: יונתן גולד

2 בספטמבר — 2 בדצמבר, 2023