The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - מפל | זוכה הפרס לאמנות חזותית ע"ש מירון סימה לשנת 2023

תערוכות עבר

אסף אלקלעי, מראה הצבה בתערוכה. צילום: אלעד שריג

מפל | זוכה הפרס לאמנות חזותית ע"ש מירון סימה לשנת 2023

אסף אלקלעי

אוצרת: הדס מאור

9 בדצמבר, 2023 — 17 בפברואר, 2024