The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - החייאה | תערוכה בסדרת נדבך 20

תערוכות עבר

חפציבה איטה שועלי, עם הגב לים, 2017, תיעוד של פרפורמנס

החייאה | תערוכה בסדרת נדבך 20

חפציבה איטה שועלי

אוצר: קבוצת סלה-מנקה

16 בספטמבר — 11 בנובמבר, 2017