The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - הולדתן של חיות הקודש

תערוכות עבר

משה ריפנר, מראה הצבה בתערוכה. צילום: אלעד שריג

הולדתן של חיות הקודש

משה ריפנר

אוצרת: מאיה ישראל

9 באוקטובר — 11 בדצמבר, 2021