The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - בין עבר להווה

תערוכות עבר

בת עמי הלרמן, בת עמי הלרמן, מלתחת כלולות, 2002 , שיש לבן ועץ

בין עבר להווה

אוצר: טניה פרמינגר

12 בדצמבר, 2009 — 20 בינואר, 2010